/ NAZWA KONTRAKTU

Budowa obwodnicy m. Myślina

w ciągu drogi krajowej nr 46

/ CZAS REALIZACJI

16 miesięcy

Opis projektu

Zadanie zakłada poprowadzenie obwodnicy po południowej stronie Myśliny (w ciągu drogi krajowej nr 46). Szerokość drogi będzie wynosiła 10 m (dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz dwa pobocza po 1,5 m). W ramach prac powstaną trzy obiekty inżynierskie: wiadukt nad linią kolejową  oraz dwa przejazdy gospodarcze nad drogami lokalnymi.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest:

 • kontynuacja wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o długości 9,6 km,
 • poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Myślina,
 • zmniejszenie wpływu ruchu dla mieszkańców miejscowości,
 • stworzenie bezpiecznego odcinka drogi krajowej zapewniającej wysoki komfort dla drogowego ruchu tranzytowego,
 • wybudowanie odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Korzyści z budowy

 • poprawa przepustowości i płynności jazdy na trasie Opole-Częstochowa,
 • skrócenie czasu podróży na trasie Opole-Częstochowa,
 • wzrost bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Myślina,
 • wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy,
 • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych,
 • zapewnienie komfortu jazdy,
 • zmniejszenie ryzyka wypadków.

Podstawowe informacje

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25.06.2019
Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 35 507 101,85 PLN
Wartość całkowita projektu: 51 264 065,00 PLN
Numer projektu: POIS.04.02.00-00-0052/18-00
Nr umowy z Wykonawcą 65/2017
Data podpisania umowy 22.06.2018r.
Wartość umowy (netto) 33 151 903,95 PLN
Wartość umowy (brutto) 40 776 841,86 PLN