NARADA KOORDYNACYJNA NR 10

Podczas dziesiątej narady technicznej w dniu 20.09.2018r. przedstawiono działania Wykonawcy w zakresie sposobu prowadzenia prac w rejonach prywatnych posesji, aby zminimalizować szkody związane z koniecznością wykonania prac wod-kan i elektrycznych.

20 września 2018