NARADA KOORDYNACYJNA NR 11

Podczas jedenastej narady technicznej w dniu 27.09.2018r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonanie warstw nasypu w km 1+100 – 1+500; wykonanie zbrojenia fundamentów obiektu PD-3; betonowanie fundamentu A obiektu PD-3; przebudowa sieci elektroenergetycznej
ul. Nowa Kolonia; przebudowa wodociągu w km 0+200 – 0+264 – 1W.

27 września 2018