NARADA KOORDYNACYJNA NR 12

W dniu 04.10.2018r. odbyła się dwunasta rada techniczna. Podczas spotkania omówiono działania Wykonawcy w zakresie sposobu prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: odhumusowanie w km 0+220 – 0+550; wykonanie warstw nasypu w km 0+800 – 1+100 oraz 2+700 – 3+000; wykonanie zbrojenia i betonowanie fundamentu B obiektu PD-3; wykonanie wykopów i warstwy podkładowej pod fundamenty obiektu WD-1; zbrojenie fundamentu B obiektu PD-2.

4 października 2018