NARADA KOORDYNACYJNA NR 13

W dniu 18.10.2018r. odbyła się trzynasta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: zakończono odhumusowanie; wykonanie warstw nasypu w km 2+050 – 2+950; wykonanie warstw nasypu na drodze dojazdowej nr 8; rozbiórka obiektów kubaturowych; otwarcie deskowań korpusów obiektu PD-3; zbrojenie fundamentu podpory A PD-2; zbrojenie fundamentów podpory A i B WD-1; budowa zbieracza l, ł i j w km 2+900 – 3+150.

18 października 2018