NARADA KOORDYNACYJNA NR 15

W dniu 31.10.2018r. odbyła się piętnasta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: Roboty drogowe: Odwóz humusu w km 0+220 – 0+500; wykonanie warstwy nasypu nr 2 w km 2+050 – 2+950; wykonanie warstwy nasypu nr 2 w km 0+900 – 1+450; wzmocnienie warstw nasypu w km 1+750 – 2+050; Roboty mostowe: otwarcie deskowań korpusów PD-3; otwarcie deskowań skrzydeł PD-3; zbrojenie fundamentu podpory C WD-1; deskowanie fundamentu podpory C WD-1; betonowanie fundamentu C WD-1; Roboty branżowe: branża melioracyjna: budowa zbieracza E i F; Branża elektryczna: przebudowa sieci elektroenergetycznej 0+000 – 0+170 nN TAURON – uzgodnienia; przebudowa kabla nN PPHU „DES” w km 0+200 z wyjątkiem przełączenia.

31 października 2018