NARADA KOORDYNACYJNA NR 16

W dniu 15.11.2018r. odbyła się szesnasta rada techniczna. Poinformowano o zamknięciu przejazdu ul. Nowa Kolonia na czas budowy obiektu PD-2. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: wykonanie warstw nasypu w km 0+220 – 0+550; wzmocnienie warstw nasypu w km 1+470 – 1+640; otwarcie deskowań korpusów i skrzydeł obiektu PD-2; zbrojenie korpusów i skrzydeł PD-3; zamknięcie korpusów i skrzydeł PD-3; zbrojenie i betonowanie słupów podpory B WD-1; budowa zbieracza G, H, I; przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 0+400 – 0+500.

15 listopada 2018