NARADA KOORDYNACYJNA NR 17

Podczas siedemnastej narady technicznej w dniu 22.11.2018r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonanie warstwy wyrównawczej nasypu w km 0+210 – 0+520; wzmocnienie warstw nasypu w km 0+600 – 0+900 oraz 1+470 1+640; otwarcie deskowań korpusów i skrzydeł obiektu PD-2; zbrojenie korpusów i skrzydeł ustroju nośnego PD-3; zamknięcie korpusów i skrzydeł PD-3; betonowanie korpusu i skrzydeł podpory A PD-3; deskowanie, zbrojenie i betonowanie słupów podpory B WD-1; izolacje przepustów żelbetowych; wykonanie wykopu pod przepust PDR7; montaż przepustu; budowa zbieracza J, K.

22 listopada 2018