NARADA KOORDYNACYJNA NR 18

W dniu 29.11.2018r. odbyła się osiemnasta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: wykonanie warstwy wyrównawczej nasypu w km 0+220 – 0+530; wzmocnienie warstw nasypu w km 1+450 – 1+620, 0+780 – 0+900, 0+550 – 0+750; otwarcie deskowań korpusów, skrzydeł, ustroju nośnego obiektu PD-2; zbrojenie ustroju nośnego PD-3; otwarcie deskowań korpusów i skrzydeł podpory A WD-1; izolacje przepustów żelbetowych; montaż przepustu PDR5 i PDR7; budowa zbieracza J, K, A, B.

29 listopada 2018