NARADA KOORDYNACYJNA NR 19

W dniu 06.12.2018r. odbyła się dziewiętnasta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: wzmocnienie warstw nasypu w km 0+350 – 0+550; otwarcie deskowań korpusów, skrzydeł, ustroju nośnego obiektu PD-2; zbrojenie korpusów i skrzydeł PD-2; deskowanie ustroju nośnego PD-3; zbrojenie i betonowanie stroju nośnego PD-3; otwarcie deskowań korpusów i skrzydeł podpory A WD-1; zasypanie i zagęszczenie zbieracza c, d, e ,f ,g ,h ,i; budowa zbieracza j, k.

6 grudnia 2018