NARADA KOORDYNACYJNA NR 2

W dniu 20.07.2018 odbyła się narada koordynacyjna nr 2. Spotkanie miało na celu omówienie tematów związanych
z przystąpieniem do rozpoczęcia Robót.

20 lipca 2018