NARADA KOORDYNACYJNA NR 20

W dniu 20.12.2018r. odbyła się dwudziesta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac  na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; zabezpieczenie nasypu przed opadami; zamknięcie deskowań korpusów, skrzydeł, ustroju nośnego obiektu PD-2; zbrojenie korpusów i skrzydeł PD-2; zamknięcie deskowań korpusów i skrzydeł podpory A WD-1; zbrojenie korpusu i skrzydeł podpory A WD-1; wykonanie wykopów pod przepusty PDR5, PDR6; montaż przepustów PDR5, DPR6, PDR7; przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych OPL S.A. w km 0+200; przebudowa sieci PKP Energetyka – linia SN przy WD-1 w km 0+570; włączenie sieci PKP.

20 grudnia 2018