NARADA KOORDYNACYJNA NR 21

Podczas dwudziestej pierwszej narady technicznej w dniu 10.01.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; zamknięcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; zbrojenie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; zamknięcie deskowania podpory A WD-1; zbrojenie podpory A WD-1; prace zbrojarskie i szalunkowe na przepuście PDR-7.

10 stycznia 2019