NARADA KOORDYNACYJNA NR 22

W dniu 17.01.2019r. odbyła się dwudziesta druga rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; naprawa ul. Sosnowej – dojazd tymczasowy do ul. Nowa Kolonia; zamknięcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; zbrojenie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; betonowanie podpory B PD-2; betonowanie podpory A WD-1; otwarcie deskowania podpory C WD-1; betonowanie fundamentów przepustu PDR-7.

17 stycznia 2019