NARADA KOORDYNACYJNA NR 23

Podczas dwudziestej trzeciej narady technicznej w dniu 24.01.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km 1+680 do 2+2000; zamknięcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; zbrojenie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego PD-2; otwarcie deskowania podpory C WD-1; zbrojenie podpory C WD-1; zbrojenie ścian czołowych przepustu PDR-7.

24 stycznia 2019