NARADA KOORDYNACYJNA NR 24

W dniu 31.01.2019r. odbyła się dwudziesta czwarta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; wykonanie warstwy nasypu w km 1+675 do 1+760; zbrojenie ustroju nośnego PD-2; betonowanie korpusu i skrzydeł podpory A PD-2; otwarcie deskowania podpory C WD-1; zbrojenie podpory C WD-1; betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A WD-1; zbrojenie ścian czołowych przepustu PDR-7; betonowanie ścian czołowych PDR-7.

31 stycznia 2019