NARADA KOORDYNACYJNA NR 26

Podczas dwudziestej szóstej narady technicznej w dniu 14.02.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: transport i składowanie materiału na nasypy; przygotowanie ustroju nośnego PD-2 do betonowania; betonowanie ustroju nośnego; zbrojenie i betonowanie ciosów podpory C WD-1; montaż łożysk na podporze A i C WD-1; zbrojenie i betonowanie fundamentu PDR-5; budowa kanalizacji deszczowej 0+200 – 0+340.

14 lutego 2019