NARADA KOORDYNACYJNA NR 3

Głównym tematem podczas trzeciej rady technicznej w dniu 27.07.2018r. było omówienie zakresu
i sposobu prowadzenia prac geodezyjnych wykonywanych na kontrakcie.

27 lipca 2018