NARADA KOORDYNACYJNA NR 36

W dniu 30.05.2019r. odbyła się trzydziesta szósta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: wykonanie warstw nasypu GWN 0+778-1+644, wykonanie zasypek przy obiekcie PD-2, wykonanie rowów w km 1+670-2+500 strona prawa, 1+670-2+800 strona lewa, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 1+678-2+500 strona prawa; przygotowanie ścianek zaplecznych pod montaż dylatacji, montaż dylatacji, montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym, betonowanie podwalin pod stożki obiekt PD-2, przygotowanie podłoża pod płyty i wykonanie podlewki pod płyty przejściowe PD-2 i PD-3, zbrojenie i betonowanie płyt przejściowych PD-3; montaż muru oporowego M-2; montaż prefabrykatów przepustu PDR4, deskowanie, zbrojenie i betonowanie ścianki przepustów PDR4, PDR5.1, PDR8, deskowanie i zbrojenie gzymsów PDR5.1; budowa wpustów deszczowych DN500 przy obiekcie PD-2.

30 maja 2019