NARADA KOORDYNACYJNA NR 37

Podczas trzydziestej siódmej narady technicznej w dniu 06.06.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonywanie warstw nasypu GWN w km 0+570 – 0+740, 0+780 – 1+300, wykonywanie zasypek przy obiekcie PD-2, podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowana cementem C5/6 0+570-0+740 i 0+780-1+610 strona prawa, wykonanie nasypów 0+205-0+235 (skrzyżowanie); montaż desek gzymsowych na ustroju nośnym WD-1, przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe i wykonanie podlewki pod płyty przejściowe PD-2, betonowanie płyt przejściowych PD-3; zbrojenie, deskowanie i betonowanie ścianki PDR4, PDR5.1; montaż muru oporowego M-2; budowa wylotów umocnionych na skarpę w km 1+400 – 2+000, budowa wylotów deszczowych od WPL 1-7 WPP1a-WPP 6 od 0+200 do 0+600.

6 czerwca 2019