NARADA KOORDYNACYJNA NR 38

W dniu 19.06.2019r. odbyła się trzydziesta ósma rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 0+230-0+520 strona lewa 0+230-0+285 strona prawa, podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszwa stabilizowanej mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 w km 2+300-2+800 strona prawa – odcinek próbny; przygotowanie nisz pod dylatację WD-1, zbrojenie płyt przejściowych WD-1, wykonanie drenaży za płytami przejściowymi PD-2, wykonanie stożków PD-2, betonowanie gzymsów ścian bocznych PD-3, wykonanie hydroizolacji na ustroju nośnym oraz płytach przejściowych PD-3 , wykonanie drenaży za płytami przejściowymi PD-3; prace wykończeniowe na przepustach; montaż muru oporowego M-2; wiercenie i betonowanie trzonów pali ekranów akustycznych Ek1, Ek2, Ek6; budowa wylotów deszczowych w km 0+900-1+200; umocnienie skarp siatką antyerozyjną i humusem.

19 czerwca 2019