NARADA KOORDYNACYJNA NR 4

Czwarta rada techniczna odbyła się w dniu 03.08.2018r. W trakcie spotkania przedstawiono bieżące prace przygotowawcze i organizacyjne jakie prowadzi Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót i prac na kontrakcie.

3 sierpnia 2018