NARADA KOORDYNACYJNA NR 42

Podczas czterdziestej drugiej narady technicznej w dniu 25.07.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 DD1, DD3, DD4, DD5; wykonanie warstwy wiążącej DD1; wykonanie rozbiórki ul. Opolska strona prawa; układanie krawężników w rejonie skrzyżowania ul. Opolskiej i ul. Parkingowej; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2 ul. Opolska; roboty wykończeniowe, malowanie, montaż krawężników zanikających WD-1, roboty wykończeniowe – malowanie, brukowanie stożków PD-2 i PD-3; wykonanie odwonienia liniowego oraz montaż kap muru oporowego M-2; montaż słupów i betonowanie głowic ekranów akustycznych; budowa studni i wpustów ulicznych km 1+700; budowa wlotów deszczowych w km 0+600-0+800; budowa kanału w km 0+000-0+200; humusowanie.

25 lipca 2019