NARADA KOORDYNACYJNA NR 43

W dniu 01.08.2019r. odbyła się czterdziesta trzecia rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: wykonanie warstwy wiążącej DD6, DD7, DD8; roboty ziemne – droga wewnętrzna; wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym – droga wewnętrzna; frezowanie nawierzchni bitumicznej km 0+000-0+200; rozbiórki wykonane mechanicznie, roboty ziemne km 0+000-0+200 strona prawa; roboty brukarskie 0+220; frezowanie nawierzchni bitumicznej ul. Sosnowa; roboty wykończeniowe, malowanie, montaż krawężników zanikających brukowanie stożków WD-1; brukowanie stożków PD-2; montaż słupów i betonowanie głowic ekranów akustycznych; budowa kanału w km 0+000-0+200; humusowanie; umocnienie rowów; układanie rur DVK km 0+200 – skrzyżowanie.

1 sierpnia 2019