NARADA KOORDYNACYJNA NR 44

Podczas czterdziestej czwartej narady technicznej w dniu 14.08.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: Roboty drogowe: wykonanie warstwy wiążącej km 0+220 – 0+530, 0+575 – 0+745, 0+760 – 1+645; wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem km 0+000 – 0+200 P; wykonanie stabilizacji, km 0+000 – 0+200 P; wykonanie podbudowy z kruszywa – droga wewnętrzna; wykonanie podbudowy z kruszywa pod kostkę na chodnikach i wyspach; Roboty mostowe: prace wykończeniowe obiekt; montaż krawężników zanikających; przepusty: brukowanie, betonowanie gurtów, prace wykończeniowe; Roboty branżowe: umocnienie rowów R-S-1/3; regulacja krat wpustów deszczowych, km 0+000 – 0+200; korytowanie rowów; rozkładanie geosiatki i humusowanie, km 0+000 – 0+800; ułożenie rur ochronnych do oświetlenia, km 0+000 – 0+200.

14 sierpnia 2019