NARADA KOORDYNACYJNA NR 45

Podczas czterdziestej piątej narady technicznej w dniu 22.08.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: Roboty drogowe: odcinek próbny warstwa SMA, DD2; wykonanie podbudowy z kamienia, km 0+000 – 0+200, ul. Opolska strona prawa, ul. Parkingowa, ul. Sosnowa; wykonanie podbudowy bitumicznej, km 0+000 – 0+200, ul. Opolska strona prawa, ul. Parkingowa, ul. Sosnowa; wykonanie poboczy, km 1+675 – 3+150; układanie kostki na chodnikach i wyspach; roboty mostowe: prace wykończeniowe; Przepusty: brukowanie; betonowanie gurtów; prace wykończeniowe; wykonanie ostrogi – PDR9; roboty branżowe: umocnienie rowów R-S-1/3; regulacja krat wpustów deszczowych, km 0+000 – 0+200; korytowanie rowów; rozkładanie geosiatki i humusowanie; roboty związane z oświetleniem, km 0+000 – 0+200.

22 sierpnia 2019