NARADA KOORDYNACYJNA NR 46

W dniu 29.08.2019r. odbyła się czterdziesta szósta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: Roboty drogowe: wykonanie warstwy mrozoochronnej, km 0+000 – 0+200 strona lewa, ul. Opolska; wykonanie warstwy stabilizacji, km 0+000 – 0+200 strona lewa; wykonanie poboczy, km 0+200 – 0+900, DD3, DD5, DD7; układanie krawężnika betonowego w ciągu zatoki autobusowej, km 0+270 – 0+330; wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 w zatoce autobusowej, km 0+270 – 0+330; układanie kostki na wyspach, km 0+200; roboty mostowe: osadzanie krawężników; czyszczenie stożków; Przepusty: brukowanie; montaż punktów stałych i reperów; Roboty branżowe: umocnienie rowów; korytowanie rowów; rozkładanie geosiatki i humusowanie; roboty związane z oświetleniem, km 0+000 – 0+200.

29 sierpnia 2019