NARADA KOORDYNACYJNA NR 48

W dniu 18.09.2019r. odbyła się czterdziesta ósma rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: Roboty drogowe: układanie ścieku w ciągu zatoki autobusowej, układanie krawężnika na wyspie, km 0+038 – 0+075; układanie warstwy ścieralnej SMA, km 0+000 – 0+573, 1+662 – 3+150; układanie warstwy wiążącej, km 0+000 – 0+200, ul. Opolska; układanie chodników z kostki brukowej, km 0+000 – 0+200 L, ul. Parkingowa L; Roboty mostowe WD-1, PD-2, PD-3, Przepusty: montaż punktów stałych i reperów, montaż barier; prace wykończeniowe; Roboty branżowe: umocnienie rowów; faszynowanie; montaż wypełnień; montaż słupów oświetleniowych; układanie maty jutowej oraz zasypywanie humusem na wysokich skarpach.

18 września 2019