NARADA KOORDYNACYJNA NR 49

Podczas czterdziestej dziewiątej narady technicznej w dniu 03.10.2019r. przedstawiono zakres prac prowadzonych na Kontrakcie: Roboty drogowe: oznakowanie poziome – malowanie ręczne; układanie wysypy dziejącej w km 3+050-3+150; odtworzenie ul. Polnej; odtworzenie ogrodzeń; wykonanie ogrodzeń z siatki; Roboty branżowe: wymiana i montaż włazów; montaż krat przy studniach wpadowych; obrukowanie przy wlotach km 0+000-1+700; wykonanie rowu przy kręgielni; montaż wypełnień ekranów akustycznych PD-2; układanie geosiatki, humusowanie, rozkładanie tkaniny jutowej; roboty porządkowe.

3 października 2019