NARADA KOORDYNACYJNA NR 5

W dniu 10.08.2018r. odbyła się piąta rada techniczna. Podczas spotkania omówiono zakres pełnienia nadzoru autorskiego na budowie. Wykonawca poinformował, że została wykonana inwentaryzacja stanu technicznego dróg oraz został opracowany regulamin prac na terenie PKP.

10 sierpnia 2018