NARADA KOORDYNACYJNA NR 50

W dniu 09.10.2019r. odbyła się pięćdziesiąta rada techniczna. Przedstawiono zakres bieżących prac na Kontrakcie: Roboty drogowe: Odtworzenie ul. Polnej, Wykonanie ogrodzeń z siatki, Roboty branżowe: Wymiana i montaż włazów, Montaż krat przy studniach wpadowych, Obrukowanie przy wylotach, km 0+000 – 1+700, Wykonanie dodatkowego rowu przy kręgielni, Układanie geosiatki, humusowanie, rozkładania tkaniny jutowej, Roboty porządkowe.

9 października 2019