NARADA KOORDYNACYJNA NR 51

Podczas pięćdziesiątej pierwszej narady technicznej w dniu 24.10.2019r.Na kontrakcie trwają prace porządkowe związane z zakończeniem inwestycji. Obowiązkowa kontrola WINB odbyła się w dniach 21-22.10.2019. Trwa oczekiwanie na wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie.

24 października 2019