NARADA KOORDYNACYJNA NR 6

W dniu 17.08.2018r. odbyła się szósta rada techniczna. Podczas spotkania omówiono przygotowane przez Wykonawcę dokumenty dotyczące planów zapewnienia jakości, wniosków materiałowych.

17 sierpnia 2018