NARADA KOORDYNACYJNA NR 7

Podczas siódmej narady technicznej w dniu 23.08.2018r. omówiono sposób oznaczenia terenu budowy oraz przygotowane przez Wykonawcę wzory umów z Podwykonawcami.

23 sierpnia 2018