NARADA KOORDYNACYJNA NR 8

W dniu 29.08.2018r. odbyła się ósma rada techniczna. Podczas spotkania omówiono działania Wykonawcy w zakresie prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP oraz sposób prowadzenia prac zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.

29 sierpnia 2018