NARADA KOORDYNACYJNA NR 1

W dniu 13.07.2018 odbyła się narada koordynacyjna nr 1. Spotkanie miało na celu zapoznanie stron Kontraktu. Podczas spotkania nastąpiło przekazanie terenu budowy Wykonawcy.

13 lipca 2018