OKRES ZIMOWY

W dniu 15.03.2019 zgodnie z Warunkami Kontraktu zakończył się okres zimowy.

15 marca 2019