UMOWA
Z KONSULTANTEM

W dniu 04 lipca 2018 roku Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na Zarządzanie Kontraktem i pełnienie nadzoru nad zadaniem pn.:”Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46”.
Wyłonionym w drodze przetargu Konsultantem jest firma: Inwest-Complex Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice. Kwota oferty wynosiła 1 199 865,00 PLN

4 lipca 2018