PODPISANIE UMOWY
Z WYKONAWCĄ

W dniu 22 czerwca 2018 roku Opolski Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46.

Wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą jest konsorcjum firm: Bitum Sp. Z o.o., ul. Cegielniana 20, 42-700 Lipie Śląskie, DROG-BUD Sp. Z o.o., Lubojenka, ul. Prosta 88/90; 42-209 Częstochowa, Nowak-Mosty Sp. Z o.o., ul. Budowlanych 6/1a, 42-303 Dąbrowa Górnicza.Termin realizacji zadania to 13 miesięcy od dnia podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Zakończenie budowy planowane jest na czwarty kwartał 2019 roku. Koszt inwestycji 40.776.841,86 PLN.

22 czerwca 2018