KOMUNIKAT DLA PODWYKONAWCÓW

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu informuje, iż , organizuje cykliczne konsultacje dla zatwierdzonych Podwykonawców w sytuacji uzasadnionych przypadków zaległości ze strony Wykonawcy w wymagalnych należnościach za wykonane roboty.

Szczegółowe informacje zwiane z terminami spotkań umieszczone są pod adresem:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30446/Konsultacje-w-ramach-otwartych-drzwi-dla-podwykonawcow

7 września 2018