RADA BUDOWY NR 10

W dniu 08.08.2019r. odbyła się dziewiąta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 2+800 – 3+150, 0+200, dojazdy do PD3 i PD2
 • Podbudowa z betonu asfaltowego (DD1)
 • Podbudowa z kruszywa (DD1)
 • Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (DD3, DD5)
 • Wykonanie nasypu (DD3, DD5, km 0+530 – 0+750)
 • Oczyszczenie i skropienie warstw km 0+570 – 0+750, 0+240 – 0+530
 • Wykonywanie podbudowy bitumicznej km 0+770 – 1+640 P, 0+570 – 0+750, 0+240 – 0+530
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 – skrzyżowanie 0+200
 • Usunięcie nawierzchni – ul. Opolska L
 • Wykonanie warstwy wiążącej Droga Dojazdowa nr 1 – odcinek próbny
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – DD2, DD3, DD4, DD5
 • Wykonanie warstwy wiążącej – DD1
 • Wykonanie rozbiórki ul. Opolskiej – strona prawa
 • Układanie krawężników w rejonie skrzyżowania ul. Opolskiej i ul. Parkingowej
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5-2 – ul. Opolska
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Deskowanie i zbrojenie gzymsów, podpora A
  • Wykonanie warstwy betonu ochronnego na płytach przejściowych
  • Betonowanie gzymsów podpora A
  • Montaż krawężników na długości ścian bocznych
  • Zbrojenie kap chodnikowych na długości ścian bocznych podpora C
  • Montaż desek gzymsowych na długości ścian bocznych podpora C
  • Roboty wykończeniowe
 • Obiekt PD-2:
  • Montaż desek gzymsowych
  • Betonowanie kap chodnikowych na długości ścian bocznych
  • Wykonywanie warstwy asfaltu lanego
  • Malowanie
  • Roboty wykończeniowe
 • Obiekt PD-3:
  • Betonowanie chodnika, strona lewa
  • Wykonywanie warstwy asfaltu lanego
  • Betonowanie podwalin stożka
  • Brukowanie stożków
 1. Roboty branżowe
 • Kanalizacja:
  • Budowa studni S6, km 0+200
  • Budowa wpustów ulicznych, km 0+200
  • Budowa wylotów deszczowych, km 0+800 – 1+300
  • Budowa kanału w km 0+000 – 0+200
 • Roboty wykończeniowe:
  • Humusowanie
  • Układanie geosiatki
 • Ekrany akustyczne:
  • Spawanie kotew do montażu słupów ekranów akustycznych -obiekt PD2
  • Montaż słupów i betonowanie głowic
 • Mur oporowy:
  • Wykonanie odwodnienia liniowego muru oporowego M-2
  • Montaż kap na murze oporowym M-2

Przedstawiono plan robót na miesiąc wrzesień:

 1. Roboty drogowe
 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – ciąg główny od strony Opola
 • Rozbiórka elementów dróg i ulic – ciąg główny od strony Opola
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – ciąg główny od strony Opola
 • Wykonanie nasypów – ciąg główny od strony Opola
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża – ciąg główny od strony Opola oraz droga wewnętrzna
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej – ciąg główny od strony Opla oraz droga wewnętrzna
 • Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych – ciąg główny oraz drogi dojazdowe
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ciąg główny oraz droga wewnętrzna
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem – skrzyżowanie, km 0+200
 • Wykonanie podbudowy z betonu cementowego – ciąg główny oraz skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego – ciąg główny oraz skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej – zatoka autobusowa oraz wyspa na skrzyżowaniu
 • Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – ciąg główny oraz skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie umocnień powierzchniowych skarp rowów i cieków – układanie geosiatki, humusowanie, układanie maty jutowej, hydroobsiew
 • Zamocowanie krawężników betonowych – skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie chodników z kostki betonowej – skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie obrzeży betonowych – skrzyżowanie w km 0+200
 • Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych w sąsiedztwie muru oporowego
 • Wykonanie ścieków z kostki betonowej na zatoce autobusowej
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  • Osadzenie krawężników zanikających
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
  • Zamontowanie osłon przeciwporażeniowych
  • Zamontowanie reperów pomiarowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
  • Zamontowanie klamer do zamocowania drabiny
 • Obiekt PD-2:
  • Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
  • Wyprowadzenie do rowu odwodnienia przyczółków i ścian
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Zamontowanie odbijających ekranów akustycznych
  • Zamontowanie reperów pomiarowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
 • Obiekt PD-3:
  • Wyprowadzenie do rowów odwodnienia przyczółków i ścian
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
  • Zamontowanie reperów pomiarowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
 • Przepusty:
  • Zbrojenie, betonowanie i izolowanie PDR9
  • Zamontowanie barier ochronnych PDR4, PDR5.1
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
  • Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
  • Zamontowanie reperów pomiarowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
  • Wykonanie gurtów betonowych
 • Wykonanie palisady z kołków drewnianych
 1. Roboty branżowe
 • Odwodnienie:
  • Kanalizacja deszczowa: kanał SW1-SW9
 • Elektroenergetyka:
  • Przebudowa oświetlenia drogowego
 • Ekrany Akustyczne:
  • Próbne obciążenie pali
  • Montowanie stalowych słupów ekranów
8 sierpnia 2019