RADA BUDOWY NR 11

W dniu 26.09.2019r. odbyła się jedenasta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Roboty brukarskie, km 0+220
 • Roboty ziemne związane z poboczem z kruszywa, km 0+220 – 3+150
 • Rozbiórka i odtworzenie podbudowy oraz galanterii betonowej pod układanie rur DVK
 • Wykonanie warstwy wiążącej, DD6, DD7, DD8, DD2, DD3, DD4, km 1+650 – 3+150
 • Roboty rozbiórkowe, km 0+000 – 0+200, strona prawa
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa, droga wewnętrzna, skrzyżowanie 0+220
 • Stabilizacja, km 0+000 – 0+200, ul. Sosnowa i ul. Parkingowa
 • Wykonanie warstwy SMA, DD2
 • Wykonanie podbudowy z kamienia, km 0+000 – 0+220 strona prawa, ulice: Parkingowa, Sosnowa i Opolska
 • Wykonanie podbudowy bitumicznej, km 0+000 – 0+220 strona prawa, ulice: Parkingowa, Sosnowa i Opolska
 • Układanie kostki na chodniku, ul. Opolska
 • Wykonanie warstwy mrozoochronnej, km 0+000 – 0+200, ul. Opolska
 • Układanie krawężnika w ciągu zatoki autobusowej, km 0+270 – 0+300
 • Wykonanie podbudowy zasadniczej, zatoka autobusowa km 0+270 – 0+330
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Roboty wykończeniowe
  • Malowanie przyczółków i ustroju nośnego
  • Brukowanie stożków
  • Montaż krawężników zanikających
  • Układanie kostki betonowej na długości krawężników zanikających
  • Montaż reperów
 • Obiekt PD-2:
  • Brukowanie stożków
  • Montaż krawężników zanikających
  • Układanie kostki betonowej na długości krawężników zanikających
  • Montaż reperów
 • Obiekt PD-3:
  • Montaż krawężników zanikających
  • Układanie kostki betonowej na długości krawężników zanikających
  • Montaż reperów
 • Przepusty:
  • Brukowanie
  • Betonowanie gurtów
  • Wykonanie ostrogi, PDR9
  • Prace wykończeniowe
 1. Roboty branżowe
 • Kanalizacja:
  • Budowa wpustów deszczowych, km 0+000 – 0+200
  • Budowa kanału deszczowego, km 0+000 – 0+200
  • Regulacja krat wpustów deszczowych, km 0+000 – 0+200
  • Korytowanie rowów
 • Melioracja:
  • Umocnienie rowów R-S-1/3
  • Budowa studni SW 4.1 SW 4.2
 • Ekrany akustyczne:
  • Montaż słupów i betonowanie głowic
 • Roboty wykończeniowe:
  • Humusowanie
  • Układanie geosiatki
 • Oświetlenie:
  • Wykonanie fundamentów pod słupy oświetleniowe, km 0+000 – 0+200
  • Ułożenie kabla i rur oświetleniowych, km 0+000 – 0+200

Przedstawiono plan robót na miesiąc październik:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
 • Uszorstnienie nawierzchni
 • Wykonanie oznakowania poziomego
 • Wykonanie oznakowania pionowego
 • Ustawienie słupków prowadzących i krawędziowych oraz znaków kilometrowych i hektometrowych
 • Zamontowanie słupków przeszkodowych (pylony ostrzegawcze)
 • Zamontowanie barier ochronnych stalowych
 • Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych
 • Ułożenie krawężników betonowych
 • Wykonanie chodników z kostki betonowej
 • Ułożenie obrzeży betonowych
 • Wykonanie ścieków z kostki betonowej
 • Odtworzenie ogrodzeń
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
  • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego
  • Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Odwodnienie pomostu
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Zamontowanie osłon przeciwporażeniowych
  • Wykonanie próbnego obciążenia obiektu
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
  • Humusowanie terenu
  • Zamontowanie klamer do zamocowania drabiny
 • Obiekt PD-2:
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
  • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego
  • Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
  • Humusowanie terenu
 • Obiekt PD-3:
  • Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA
  • Wykonanie przeciwspadku z asfaltu lanego
  • Wykonanie nawierzchni na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerami
  • Zamontowanie barier ochronnych
  • Zamontowanie balustrad stalowych
  • Zamontowanie punktu stałego w gruncie
  • Humusowanie terenu
 1. Roboty branżowe
 • Odwodnienie:
  • Kanalizacja deszczowa: kanał SW1-SW9
 • Melioracja:
  • Wykonanie umocnienia typu I – faszynowanie
  • Wykonanie umocnienia typu II – umocnienie brukowcem
 • Ekrany Akustyczne:
  • Próbne obciążenie pali
  • Zamontowanie prefabrykowanych belek podwalinowych
  • Ułożenie wypełnień ekranów panelami
  • Zamontowanie drzwi ewakuacyjnych

Inżynier Kontraktu poinformował, że 04.10.2019 odbędą się ćwiczenia ratownicze na budowie obwodnicy Myśliny.

26 września 2019