RADA BUDOWY NR 12

W dniu 17.10.2019r. odbyła się dwunasta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Wykonawca poinformował, że wykonane zostały wszystkie niezbędne prace do złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie podbudowy z kruszywa, km 0+000 – 0+200 L, ul. Opolska L
 • Wykonanie warstwy ścieralnej, droga wewnętrzna, ul. Parkingowa, ul. Sosnowa, DD1, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7
 • Układanie obrzeży, km 0+000 – 0+200 L, 0+220 – 0+340 P, ul. Parkingowa L
 • Układanie warstwy ścieralnej SMA, km 0+000 – 3+150, ul. Opolska
 • Układnie krawężnika na wyspie, km 0+038 – 0+075
 • Układanie ścieku z kostki brukowej w ciągu zatoki autobusowej
 • Układanie warstwy wiążącej, km 0+000 – 0+ 200, ul. Opolska
 • Układanie chodników z kostki brukowej, km 0+000 – 0+200 L, ul. Parkingowa L
 • Układanie kostki granitowej, zatoka autobusowa, prawoskręt w ul. Parkingową, wyspa dzieląca w km 3+050 – 3+150
 • Montaż wygrodzeń dla pieszych, km 0+200
 • Montaż barier
 • Wykonanie poboczy, km 0+200
 • Wykonanie zjazdów z warstwy wiążącej i ścieralnej, DD6, DD7
 • Profilowanie rowów
 • Wykonanie ogrodzenia z siatki
 • Układanie kostki brukowej betonowej za zatoką autobusową
 • Wykonanie oznakowania poziomego
 • Wykonanie oznakowania pionowego
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Czyszczenie stożków
  • Spoinowanie kostki kamiennej
  • Montaż reperów
  • Prace wykończeniowe przy obrukach i malowaniach
  • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię bitumiczną
  • Likwidacja przejazdu przez tory
  • Plantowanie terenu
  • Montaż barier
  • Montaż balustrad skarpowych
  • Wykonanie nawierzchni na kapach
  • Wykonanie warstwy przeciwspadku
 • Obiekt PD-2:
  • Układanie kostki betonowej na długości krawężników zanikających
  • Czyszczenie stożków
  • Spoinowanie kostki kamiennej
  • Montaż reperów
  • Prace wykończeniowe przy obrukach i malowaniach
  • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię bitumiczną
  • Montaż barier
  • Montaż balustrad skarpowych
  • Wykonanie nawierzchni na kapach
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
  • Wykonanie warstwy przeciwspadku
 • Obiekt PD-3:
  • Czyszczenie stożków
  • Spoinowanie kostki kamiennej
  • Montaż reperów
  • Prace wykończeniowe przy obrukach i malowaniach
  • Przygotowanie powierzchni kap chodnikowych pod nawierzchnię bitumiczną
  • Montaż barier
  • Montaż balustrad skarpowych
  • Wykonanie nawierzchni na kapach
  • Wykonanie dylatacji bitumicznych
  • Wykonanie warstwy przeciwspadku
 • Przepusty:
  • Czyszczenie obrukowania
  • Spoinowanie kostki kamiennej
  • Montaż punktów stałych i reperów
 1. Roboty branżowe
 • Kanalizacja i melioracja:
  • Umocnienie rowów R-S-1/3, N-1, R-S-1/6/1, R-s-1/4, R-S-1/3/1, N-1/3/1
  • Faszynowanie R-S-1/3, N-1, R-S-1/6/1, R-s-1/4, R-S-1/3/1, N-1/3/1
  • Wykonanie studni SW1.2
  • Montaż krat do studni
  • Czyszczenie studni
  • Wykonanie obrukowania przy wylotach, km 0+000 – 1+700
 • Ekrany akustyczne:
  • Montaż wypełnień
  • Badania nośności pali
  • Montaż przęseł drzwiowych
 • Zieleń drogowa:
  • Układanie maty jutowej i dosypywanie humusu na wysokich skarpach
  • Układanie geosiatki
 • Oświetlenie:
  • Montaż słupów oświetleniowych, km 0+200

Przedstawiono plan robót na miesiąc listopad:

 • Wykonawca planuje wykonanie prac wykończeniowo – porządkowych.
17 października 2019