RADA BUDOWY NR 5

W dniu 21.03.2019r. odbyła się piąta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp robót wykonanych od grudnia 2018 do marca 2019:

 1. Roboty drogowe

 • Wykonanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+530, 0+550 – 0+740, 0+775 – 0+900, 1+550 – 1+635, 1+670- 1+900,
 • Wykonanie warstwy wyrównawczej nasypu w km 0+220 – 0+530,
 • Wzmocnienie warstw nasypu w km 0+350 – 0+520, 0+550 – 0+750, 0+780 – 0+900, 1+450 – 1+620,
 • Zabezpieczenie nasypu przed opadami,
 • Transport i składowanie materiału na nasypy.

 1. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:

  • Otwarcie deskowania korpusów i skrzydeł podpory A,

  • Zbrojenie korpusu i skrzydeł podpory A,

  • Zamknięcie deskowania korpusu i skrzydeł podpory A,

  • Otwarcie deskowania podpory C,

  • Zbrojenie podpory C,

  • Betonowanie ciosów podłożyskowych podpory A,
  • Zamknięcie deskowania korpusów i skrzydeł,

  • Zamknięcie deskowania podpory C,

  • Betonowanie korpusu i skrzydeł podpory C,

  • Montaż łożysk mostowych na podporze A, B, C

  • Przygotowanie ciosów podpory C,

  • Dozbrojenie ciosów podpory C,

  • Betonowanie ciosów podpory C

  • Montaż belek T,

  • Zbrojenie poprzecznic i płyty,

  • Deskowanie poprzecznic,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów, przyczółków,

  • Wykonanie zasypek fundamentów.

  • Zbrojenie poprzecznic i płyty,

  • Deskowanie poprzecznic,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie zasypek fundamentów,

  • Deskowanie płyty,

  • Montaż wpustów mostowych,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków

 • Obiekt PD-2:

  • Otwarcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego,

  • Zbrojenie korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego,

  • Zamknięcie deskowania korpusów, skrzydeł i ustroju nośnego,

  • Rozbiórka deskowania skrzydeł,

  • Deskowanie ustroju nośnego,

  • Zbrojenie ustroju nośnego,

  • Betonowanie korpusu i skrzydeł podpory A,

  • Betonowanie ustroju nośnego,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów, przyczółków,

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków

 • Obiekt PD-3:

  • Deskowanie ustroju nośnego,

  • Zbrojenie ustroju nośnego,

  • Betonowanie ustroju nośnego,

  • Pielęgnacja betonu ustroju nośnego,

  • Rozdeskowanie podpór,

  • Rozbiórka rusztowań i deskowania,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów, przyczółków,

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków

 • Przepusty

  • Wykonanie wykopu pod przepust PDR7, PDR5, PDR6,

  • Montaż przepustu bez elementów skrajnych PDR7, PDR5, PDR6,

  • Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundament przepustu PDR7, PDR5,

  • Zasypanie z zagęszczeniem wykopu pod przepust PDR7, PDR5, PDR6,

  • Zbrojenie wlotu i wylotu przepustu PDR7,

  • Prace zbrojarskie,

  • Prace szalunkowe,

  • Zbrojenie ścian czołowych PDR7,

  • Zbrojenie fundamentów PDR5,

  • Deskowanie fundamentów PDR5,

  • Betonowanie fundamentu PDR5,

  • Deskowanie ściany wylotowej PDR5,

  • Wykonanie wykopów pod przepusty,

  • Montaż skrajnych elementów przepustu PDR-7,

  • Wykonanie warstwy betonu niekonstrukcyjnego pod przepusty,

  • Deskowanie i zbrojenie przepustów,

  • Betonowanie elementów przepustów,

  • Wykonanie zasypek fundamentów

 1. Roboty branżowe

 • Energetyczne:

  • Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych OPL. S.A. w km 0+250

  • Przebudowa sieci PKP Energetyka – linia SN przy WD1w km 0+570,

  • Wyłączenie sieci PKP – przepięcie linii SN,

  • Przyłączenie sieci oraz ustawienie słupów w km 0+435
  • Przepięcie kabla P.P.H.U DES w rejonie skrzyżowania z ul. Opolską
 • Teletechniczne:

  • Przebudowa linii telekomunikacyjnej w km 0+000 – 0+200 – strona lewa, 3+100
 • Kanalizacja:

  • Budowa kanalizacji deszczowej w km 0+500,

  • Budowa przepustów di 200 w km 3+000
 • Melioracyjne:

  • Budowa zbieraczy k

  • Zasypanie i zagęszczenie zbieracza a, b, j ,k,

  • Zakładanie stożków betonowych na kanale melioracyjnym,

Przedstawiono plan robót na miesiąc marzec:

 1. Roboty drogowe

 • Nasypy w km: 0+350-0+530; 0+585 – 0+740, 0+775-0+900, 1+450-1+630, 1+675-2+000 – ok. 20 tys. m3.
 1. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:

  • Betonowanie ustroju nośnego,

  • Izolacje wykonywane na zimno – podpora A i C,

  • Odwodnienie przyczółków i ścian.

 • Obiekt PD-2:

  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem – zasypka fundamentów,

  • Izolacje wykonywane na zimno – podpora A i B.

 • Obiekt PD-3:

  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem: podpora A, B,

  • Zasypanie wykopów gruntem nieprzepuszczalnym: podpora A, B,

  • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N – chodniki techniczne,

  • Izolacje wykonywane na zimno – podpora A i B,

  • Izolacje z papy – izolacja pod chodnikami

 • Przepusty:

  • Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z umocnieniem – PDR4, PDR6,

  • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N – PDR3, PDR3, PDR5, PDR7,

  • Betonowanie ścianek czołowych wlotu i wylotu – PDR5, PDR7,

  • Betonowanie płyty żelbetowej na wlocie i wylocie – PDR2, PDR3,

  • Beton niekonstrukcyjny – PDR6,

  • Izolacje wykonywane na zimno – PDR5, PDR7

 1. Roboty branżowe

 • Odwodnienie:

  • Kanalizacja deszczowa: odcinek S1.1-S12. Wp39 – Wp29

 • Elektroenergetyka:

  • P.P.H.U. „DES” – sieć nN – montaż – przyłączenie,

 • Teletechnika:

  • OPL S.A. – skrzyżowanie ul. Opolska i ul. Parkingowa..

21 marca 2019