RADA BUDOWY NR 6

W dniu 11.04.2019r. odbyła się szósta Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe

 • Wykonanie warstw nasypu w km 0+350 – 0+740, 0+775 – 0+900, 1+550 – 1+635, 1+675 – 2+050,
 • Wzmocnienie warstw nasypu w km 0+350 – 0+520,
 • Zabezpieczenie nasypu przed opadami,
 • Transport i składowanie materiału na nasypy,
 • Transport i składowanie materiału na podbudowę,
 • Budowa przepustów fi 200 w km 3+000,
 • Odhumusowanie drogi dojazdowej nr 1,
 • Wykonywanie warstw nasypu na drodze dojazdowej nr 7,
 • Udrożnienie przejazdu pod obiektami PD-2 i PD-3,
 • Profilowanie skarp w km 1+685-2+050.
 1. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:

  • Zbrojenie poprzecznic i płyty,

  • Deskowanie poprzecznic,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie zasypek fundamentów,

  • Deskowanie płyty,

  • Montaż wpustów mostowych,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków,

  • Betonowanie płyty pomostowej,

  • Wykonanie zasypek

 • Obiekt PD-2:

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków

 • Obiekt PD-3:

  • Wykonanie zasypek fundamentów

  • Wykonanie izolacji bitumicznych fundamentów i przyczółków,

  • Wykonanie drenażu zasypki przyczółków

 • Przepusty

  • Deskowanie i zbrojenie przepustów,

  • Betonowanie elementów przepustów,

  • Wykonanie zasypek fundamentów,

  • Wykonanie zasypek przepustów,

  • Betonowanie ścianki PDR3, PDR6,

  • Wykonanie izolacji bitumicznych,

  • Betonowanie gzymsu przepustu PDR7,

  • Wykonanie wykopu pod fundamenty PDR1.

 1. Roboty branżowe

 • Energetyczne:

  • Przepięcie kabla P.P.H.U DES w rejonie skrzyżowania z ul. Opolską
 • Teletechniczne:

  • Przebudowa linii telekomunikacyjnej w km 0+000 – 0+200 – strona lewa, 3+100,
  • Montaż studni teletechnicznych w km 0+000 – 0+200, 3+100,
 • Kanalizacja:

  • Budowa wpustów deszczowych z wylotem na skarpę,

  • Budowa studni wpadowych fi 1200.

Przedstawiono plan robót na miesiąc kwiecień:

 1. Roboty drogowe

 • Nasypy w km: 0+350-0+530; 0+585 – 0+740, 0+775-0+900 – ok. 15 tys. m3,
 • Podbudowa z kruszywa łamanego – Droga Dojazdowa nr 1, 7, 8 (ok. 4450m2),
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Droga Dojazdowa nr 1, 7, 8 (ok. 4450 m2),
 • Przepusty z HDPE.
 1. Roboty mostowe

 • Obiekt WD-1:

  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

  • Betonowanie ścianek zaplecznych,

  • Izolacje wykonywane na zimno – podpory A,B, C,

  • Izolacje grube pod chodnikami.

 • Obiekt PD-2:

  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

  • Zbrojenie chodników,

  • Montaż kotew talerzowych,

  • Montaż prefabrykatów betonowych na ustroju nośnym, izolacje wykonywane na zimno na podporach,

  • Izolacje grube pod chodnikami,

  • Montaż krawężnika kamiennego na ustroju nośnym

 • Obiekt PD-3:

  • Zasypanie wykopów z zagęszczeniem,

  • Zbrojenie chodników,

  • Montaż kotew talerzowych,

  • Montaż prefabrykatów betonowych na ustroju nośnym, izolacje wykonywane na zimno na podporach,

  • Izolacje grube pod chodnikami,

  • Montaż krawężnika kamiennego na ustroju nośnym.

 • Przepusty:

  • Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym z umocnieniem – PDR4, PDR1,

  • Zbrojenie betonu stalą klasy A-III N – PDR1, PDR2, PDR3, PDR6,

  • Betonowanie ścianek czołowych wlotu i wylotu – PDR2, PDR6,

  • Betonowanie płyty żelbetowej na wlocie i wylocie – PDR1, PDR4,

  • Beton niekonstrukcyjny – PDR1, PDR4,

  • Izolacje wykonywane na zimno – PDR3,

  • Przepusty z rur żelbetowych – PDR3.

 1. Roboty branżowe

 • Odwodnienie:

  • Kanalizacja deszczowa: odcinek S1.1-S12, studnie wpadowe Sw1-Sw9,

 • Elektroenergetyka:

  • TAURON Dystrybucja S.A. – sieć SN i nN – montaż,

 • Teletechnika:

  • OPL S.A. – skrzyżowanie ul. Opolska i ul. Parkingowa.

11 kwietnia 2019