RADA BUDOWY NR 8

W dniu 13.06.2019r. odbyła się ósma Rada Budowy z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Konsultanta oraz Wykonawcy. Omówiono postęp wykonanych robót:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie warstw nasypu w km 0+320 – 0+518, 0+580 – 0+740, 1+450 – 1+630, 1+676 – 2+070
 • Transport i składowanie materiału na nasypy,
 • Wykonywanie zasypek przy obiekcie WD-1, PD-2, PD-3,
 • Wykonywanie warstw nasypu GWN w km 1+675 – 2+800,
 • Wykonywanie rowów w km 1+900 – 2+800,
 • Przygotowanie podłoża pod nasypy w km 0+205 – 0+225,
 • Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C5/6 w km 1+720 – 2+500,
 • Odwóz ziemi z wykopu pod mur oporowy
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Wykonanie zasypek fundamentów,
  • Zbrojenie i deskowanie ścianek zaplecznych
  • Skarpowanie stożków i deskowanie podwalin
  • Prefabrykowanie zbrojenia pod mur oporowy
  • Betonowanie podwali pod stożki
  • Deskowanie ścianek zaplecznych
  • Przygotowanie ścianek zaplecznych i poprzecznic skrajnych pod montaż dylatacji
  • Montaż dylatacji
  • Przygotowanie podłoża pod umocnienie stożków
  • Wykonanie zasypek za przyczółkami
 • Obiekt PD-2:
  • Wykonanie zasypek fundamentów
  • Wykonanie zasypek za przyczółkami
  • Deskowanie podwalin pod stożki
  • Przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe
 • Obiekt PD-3:
  • Wykonanie zasypek fundamentów
  • Przygotowanie podłoża pod płyty przejściowe
  • Wykonanie podlewki pod płyty przejściowe
  • Deskowanie podwalin pod stożki
  • Zbrojenie płyt przejściowych
  • Betonowanie płyty płyt przejściowych
 • Przepusty
  • Deskowanie i zbrojenie fundamentów PDR5.1,
  • Wykonanie fundamentów PDR5.1,
  • Betonowanie ścian czołowych PDR1, PDR3, PDR5.1, PDR8
  • Betonowanie gzymsów PDR2, PDR1, PDR3, PDR8
  • Deskowanie i zbrojenie ścian czołowych PDR1, PDR3, PDR5.1, PDR8, PDR4,
  • Zbrojenie i deskowanie gzymsów PDR2, PDR8
  • Wykonanie zasypek fundamentów,
  • Deskowanie i zbrojenie ścianki PDR8, PDR4, PDR5.1
  • Wykonanie zasypek PDR1, PDR2
  • Wykonanie wykopów pod fundamenty przepustu PDR4
  • Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty PDR4
  • Deskowanie i zbrojenie PDR4
  • Betonowanie fundamentów PDR4,
  • montaż prefabrykatów PDR5.1, PDR8, PDR4
 1. Roboty branżowe
 • Teletechniczne:
  • Przebudowa sieci teletechnicznej w km 0+200 – 0+300, 3+100
 • Kanalizacja:
  • Budowa wpustów deszczowych
 • Mur oporowy:
  • Wykonanie warstwy z betonu niekonstrukcyjnego pod fundamenty muru oporowego M-2
  • Zbrojenie muru oporowego M-2
  • Betonowanie muru oporowego M-2

Przedstawiono plan robót na miesiąc czerwiec:

 1. Roboty drogowe
 • Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 1+675-2+800, 2+260-2+610, 0+770-1+630
 • Wykonanie nasypu: 0+210-0+220, Droga dojazdowa nr 3, Droga dojazdowa nr 4
 • Wykonanie GWN: 0+210-0+530, 0+580-0+740, 0+770-1+100
 • Profilowanie i zagęszczanie podłoża: Droga dojazdowa nr 3, Droga dojazdowa nr 4
 • Podbudowa z kruszywa łamanego: 1+680-2+800
 • Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem: 0+580-2+800
 • Podbudowa z betonu asfaltowego: 2+300-2+800
 • umocnienie powierzchniowe skarp rowów i cieków 1+680-2+800
 1. Roboty mostowe
 • Obiekt WD-1:
  • Zbrojenie płyt przejściowych
  • Zbrojenie gzymsów
  • Betonowanie gzymsów
  • Betonowanie płyt przejściowych
  • Betonowanie kap chodnikowych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
 • Obiekt PD-2:
  • Zbrojenie płyt przejściowych
  • Zbrojenie gzymsów
  • Betonowanie gzymsów
  • Betonowanie płyt przejściowych
  • Betonowanie kap chodnikowych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
 • Obiekt PD-3:
  • Zbrojenie kap chodnikowych
  • Zbrojenie gzymsów
  • Betonowanie gzymsów
  • Betonowanie płyt przejściowych
  • Betonowanie kap chodnikowych
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem
 • Przepusty:
  • Betonowanie ścianek czołowych wlotu i wylotu PDR4, PDR5.1
  • Izolacje wykonywane na zimno PDR1-PDR9
  • Umocnienie skarp i stożków brukowcem PDR1-PDR8
 1. Roboty branżowe
 • Odwodnienie:
  • Kanalizacja deszczowa: kanał SW1-SW9
 • Teletechnika:
  • OPL S.A.
  • Demontaż Infrastruktury Telekomunikacyjnej – W poinformował, że wyłączenie zostało zaplanowane na 6.07.2019
 • Ekrany Akustyczne:
  • Pale CFA o średnicy 600 mm
13 czerwca 2019