TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

Od dnia 08.07.2019 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. Ze względu na technologię przyjętą do budowy obwodnicy Myśliny i połączenia się z drogą krajową 46 nastąpi zamkniecie drogi krajowej w m. Myślina. Objazd poprowadzony jest drogą krajową 45 od strony Opola następnie drogą wojewódzką 494 do m. Olesno i drogą wojewódzką nr 901 w stronę m. Dobrodzień. Koniec objazdu przewidziano na skrzyżowaniu DK 46 i DW 901 gdzie pojawi się informacja o trasie do Częstochowy drogą krajową.
Od strony Dobrodzienia objazd poprowadzony jest DW 901 do Olesna, gdzie na rondzie występuje kierunkowskaz w stronę Opola.
W projekcie dla ruchu lokalnego oraz komunikacji zbiorowej przewidziano schematy przejazdu remontowanym odcinkiem drogi (ruch wahadłowy) w rejonie budowanego ronda oraz na skrzyżowaniu z ulicą Parkingową.
Planowany termin zakończenia robót i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu: październik 2019r.

3 lipca 2019