ZAAWANSOWANIE PRAC

Rozpoczęto wykonywanie obiektów inżynierskich od wykonania wykopów pod fundament Przejazdu Drogowego nr 3 nad drogą dojazdową nr 5 oraz wykonano betonową warstwę podkładową pod fundamenty.
Rozpoczęto prace związane z przebudową wodociągu.

13 września 2018