Zamawiający

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 OPOLE
Kierownik Projektu
Janusz Marscholl
Biuro Kierownika Kontraktu:
ul. Opolska 25
46-380 Myślina

Konsultant

„INWEST-COMPLEX” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Inżynier Kontraktu
Marek Waszczewski
Biuro Inżyniera Kontraktu:
ul. Opolska 25
46-380 Myślina

Wykonawca

Lider:
Bitum Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 20
42-700 Lipie Śląskie

Partnerzy:
DROG-BUD Sp. z o.o.
Lubojenka, ul. Prosta 88/90
42-209 Częstochowa

Nowak-Mosty Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1a
42-303 Dąbrowa Górnicza

Dyrektor Kontraktu
Tomasz Obłoza
Adres biura budowy:
ul. Nowa Kolonia 23
46-380 Myślina
e-mail: biurobudowydk46 bitum.pl

Projektant

MOSTY KATOWICE Sp z o.o.
ul Rolna 12
40-555 Katowice