Aktualna lista Podwykonawców zatrudnionych
przy budowie Obwodnicy Myśliny.

L.p. Nazwa Firmy Data zatwierdzenia Zakres prac Kategoria podmiotu
1 2 3 4 5
1. PPHU „Placzyński” Sp. z o.o. Sprzedaż kruszywa naturalnego dostawca
2. Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Tomasz Matyja
i inni S.C.
Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji usługodawca
3. Paweł Biel „Trans-Kop” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Najem maszyn budowlanych wraz z operatorem usługodawca
4. Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST Sp. z o.o Wykonanie usług obsługi laboratoryjnej usługodawca
5. ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o. Dostawa stali zbrojeniowej dostawca
6. INŻYNIERIA Paweł Jędrysik 2018-09-25 Wykonanie Robót Budowlano – Montażowych w zakresie przebudowy sieci melioracyjnej i budowy kanalizacji deszczowej podwykonawca robót budowlanych
7. HTI BP Sp. z o.o. ŚLĄSK Sp. k. Dostawa prefabrykowanych rur żelbetowych do wykonania przepustów żelbetowych dostawca
8. Maciej Michnicki Zakłąd Instalacyjno-Budowlany „MICHSAN” 2018-09-26 Wykonanie robót budowlano – Montażowych w zakresie przebudowy sieci wodociągowej wraz z wymaganą armaturą, likwidacji istniejącej sieci wodociągowej wraz z armaturą podwykonawca robót budowlanych
9. „BEHATEX-PLUS” S.C. Dostawa kruszywa drogowego dostawca
10. WŁODAR Wiesław Włodarczyk Spółka Jawna Dostawy mieszanki betonowej oraz wynajem pomp dostawca
11. ELMONT SP. z o.o. 2018-10-19 Wykonanie robót związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej i budowę oświetlenia podwykonawca robót budowlanych
12. Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A. Belki prefabrykowane typu T21 z dostawą na plac budowy dostawca
13. IPBT Sp.z o.o. Dostawa materiału do budowy ekranów akustycznych dostawca
14. AXIS GRUPA GEODEZYJNA Sp. z o.o. Usługi geodezyjne usługodawca
15. P.H.U. TRANSKOM Robert Białdyga Umowa sprzedaży i dostawy towaru dostawca
16. IPBT KUBATURA Sp.z o.o. 2019-03-04 Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie budowy ekranów akustycznych odbijających i pochłaniających podwykonawca robót budowlanych
17. BRUK S.A. Dostawa kostki przemysłowej, krawężników, obrzeży, płyt chodnikowych i koryt dostawca
18. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „DROGPOL” Sp. z o.o. 2019-05-29 Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z oznakowaniem poziomym podwykonawca robót budowlanych
19. ZPHU FLEUR III Tomasz Okwiet 2019-05-23 wykonanie robót budowlano-montażowych podwykonawca robót budowlanych
20. Optem sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa bloczków drobnowymiarowych wraz z systemowymi łącznikami i geosiatkami oraz kap prefabrykowanych dostawca
21. Spoiwex Sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa spoiwa drogowego dostawca
22. PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Zamówienia cementu dostawca
23. KT Adrian Śliwiński Zamówienie galanterii granitowej dostawca
24. PPH TEX-1 Adam Cichowlaz Zamówienie na dostawę siatki ogrodzeniowej dostawca
25. Secutec Sp. z o.o. Dostawa i montaż barier drogowych, mostowych i osłon przeciwporażeniowych podwykonawca robót budowlanych
26. Inżynieria Ruchu Drogowego Sp. z o.o. Dostawa i montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu podwykonawca robót budowlanych
27. IPBT KUBATURA Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie budowy ekranów akustycznych odbijających i pochłaniających podwykonawca robót budowlanych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Opolu informuje, iż , organizuje cykliczne konsultacje dla zatwierdzonych Podwykonawców w sytuacji uzasadnionych przypadków zaległości ze strony Wykonawcy w wymagalnych należnościach za wykonane roboty.

Szczegółowe informacje zwiane z terminami spotkań umieszczone są pod adresem:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30446/Konsultacje-w-ramach-otwartych-drzwi-dla-podwykonawcow

Informacje dla podwykonawców jak skutecznie zadbać o swoje interesy:

· Komunikat dot. uruchomienia serwisu: https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

· Serwis dla Podwykonawców: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy